logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการของกองประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารดาวน์โหลด

16 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศย้ายสำนักงาน กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จะย้ายสำนัก...
  11 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประกาศกองประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับรา...
  23 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 126 ครั้ง