logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาห้องชุด กรณีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่ไว้เป็นตารางเมตร

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาห้องชุด.pdf 5 MB 43
4 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร...
  27 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 220 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ครั้งที่ 2
  21 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
  1 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง