logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร...
  27 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 483 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ครั้งที่ 2
  21 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 151 ครั้ง
 • แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาห้องชุด กรณีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได...
  4 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง