logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมิน พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือการประเมิน.pdf 2 MB 36
27 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 220 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ครั้งที่ 2
  21 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
  1 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคาห้องชุด กรณีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได...
  4 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง