logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกองประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชุด

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกองประเมินฯ เรื่อง ประกาศกำหนดพื้นที่ดำเนินการ.pdf 653 KB 9
15 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • แนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้า...
  8 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
  8 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประกาศกองประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานด้านประเมินร...
  8 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง