logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓      เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ   โดย นายชนะพนธิ์  ศรีรัตนพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง แทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ และคณะผู้บริหารกองประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมพิธีลงนามถ...
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง