logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดย นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

7 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
    31 กรกฎาคม 2563
    จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง