logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดย นายปิยะ พูดคล่อง รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง แทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

16 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
    24 กันยายน 2563
    จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง