logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาทบทวนราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาทบทวนราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อัลบั้มภาพ

29 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานหน่วยงานในกำก...
  4 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน ให้การต้อนรับและเป็นป...
  4 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน (นางสาวกัญจน์ชญา  เทวภักดิ์) เป็นหัวหน้าคณะ...
  2 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง