logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาทบทวนราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาทบทวนราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อัลบั้มภาพ

29 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม ผ่...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมผู้บริห...
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมค...
  5 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง