logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ตลอดจนจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ

28 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เ...
    28 กันยายน 2563
    จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง