logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ    โดย นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
    16 กรกฎาคม 2563
    จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง