logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ตลอดจนจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ

28 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เ...
    26 สิงหาคม 2563
    จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง