logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน (นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์) เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน (นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์) เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี และราชบุรี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อัลบั้มภาพ

9 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ง...
  24 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน (นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์) มอบหมายให้นางพนารัต...
  23 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
 • ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน (นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์) เป็นหัวหน้าคณะในการ...
  22 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง