logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ (VDO Conference) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานหน่วยงานในกำก...
  4 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน ให้การต้อนรับและเป็นป...
  4 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน (นางสาวกัญจน์ชญา  เทวภักดิ์) เป็นหัวหน้าคณะ...
  2 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง