logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมกองประเมินราคาทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ (VDO Conference) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานภาคบังคับ ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม ผ่...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมผู้บริห...
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมค...
  5 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง