logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ เข้าร่วมประชุม โครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย (Project for the Enhancement of Property Valuation in Thailand) ร่วมกับผู้บริหารจาก JICA

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุม โครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย (Project for the Enhancement of Property Valuation in Thailand) ร่วมกับผู้บริหารจาก JICA  และเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

อัลบั้มภาพ

5 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 131 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ และคณะผู้บริหารกองประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมพิธีลงนามถ...
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง