logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลราคาซื้อขายจริงในท้องตลาดและราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อัลบั้มภาพ

5 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม ผ่...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมผู้บริห...
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุม...
  2 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง