logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน.

กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดย นายชนะพนธิ์  ศรีรัตนพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง แทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • กองประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานคร คร...
    29 พฤษภาคม 2563
    จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง