logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม ผ่...
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมค...
  5 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุม...
  2 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง