logo
กรมธนารักษ์
กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

02ข่าว1022561.2

นายศักดิ์ กาญจนาลิขิต

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547
 
 
                                    
 
นายแคล้ว ทองสม                                                                 นายชูชีพ จิตร์อำไพ
     เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552                                      เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555
 
 
 

                                 

   นางสาวจุรีย์ วิสุทธิ                                                             นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2557                                      เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561

 
 
 
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

 

 
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2615 ครั้ง